Mededelingen van het bestuur


I. We zijn op zoek te zijn naar een vijfde bestuurslid. 
Bij voorkeur een voorzitter, maar, er kan geschoven worden met de functies.

Samenstelling bestuur sinds 17 mei j.l.
Voorzitter                   vacature
Secretaris                  Leontine van Raaij
Penningmeester        Marijke Helsdingen
PR                             Jeannette Reinheldt
Lief en Leed              Julia Kraft

II. Laatste repetitie voor de zomervakantie


5 juli 2022 van 17.45 tot 19.00 uur.
Daarna zomerborrel bij Leontine van Raaij

III. Eerste repetitie van het nieuwe zangseizoen


23 augustus 2022.
Aanvang 17.45 uur